Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlubina (Depth)

24. 6. 2011

Hlubina (Depth)

Vytvořil Hanzmeister

Epilog:

V této zatraceně složité a propracované misi bude vaším nejlepším přítelem ponorka neboli batyskaf. Budete se muset pomocí KSS (Kartézské soustavě souřadnic  - |X a Y|) dostat z přístavu do bodu B, který je určen náhodně (= náhodně určené souřadnice, X a Y, na začátku mise), ponořit se do určité hloubky a vyzvednout mimozemský objekt ze dna oceánu. A aby toho nebylo málo, musíte se nakonec vynořit na hladinu a přežít útok mírumilovné mořské příšery. :-)

Základní informace:

K dosažení vítězství by vás měli zajímat tyto důležité údaje:

-          - Aktuální směr mořského proudu, který unáší váš batyskaf

-          - Aktuální rychlost unášení proudem

-          - Tah motoru (řídíte si vy)

-          - Natočení batyskafu (udává, kterým směrem poplujete pomocí MOTORU)

-          - Koordináty cíle (tam se musíte dostat)

-          - Rychlost ponoření (udává, kolik metrů za minutu (1 tah) sestoupíte do hloubky)

-          - Hloubka výskytu cíle (cílová hloubka, do které se musíte dostat)

-          - Hloubka ponoření (je hloubka, ve které se právě vyskytujete)

-          - Maximální hloubka k ponoření (udává maximální hloubku oceánu, ale POZOR, jinde může být menší – viz Hloubka oceánu)

-          - Hloubka oceánu (udává hloubku dna na daných souřadnicích, kde se zrovna nacházíte)

-          - Zásoba kyslíku (není moc důležitá, je to jen časové omezení pro misi)

-          - Trup (udává stav trupu – pokud vás napadne příšera, bude struktura trupu klesat a až bude na 0%, budete zničeni)

-          - Zátěž (viz. Na co nesmíte zapomenout a Dokončení mise)

Základní princip navigace:

Princip je jednoduchý, jako při rýsování grafů ve škole, jen k tomu přidáme kompas.

Máte osu X a Y. Pokud budete mít souřadnice například

X = 360 a Y = -800

,tak to znamená, že musíte 360 (řekněme METRŮ)

na VÝCHOD a 800 metrů na JIH (jelikož je -800 záporné,

tak musíme na jih, ale kdyby bylo kladné, tak na sever)

 

 

 

Orientace

 

Základní princip pohybu:

Jsou tu 2 typy pohonu, jeden přirozený (jste unášen proudem) a druhý umělý (motor batyskafu).

Proud je označován jako „Aktuální směr“ a jeho hodnota udává, jakým směrem se váš batyskaf pohybuje. Rychlost proudu určuje „Aktuální rychlost“ a její hodnota je stabilní po celou dobu trvání mise (většinou 10-30 m/min). Směr proudu neovlivníte.

Ovlivníte pouze směr pohybu ponorky, kterým se pohybujete díky vašemu motoru („Natočení batyskafu“). Rychlost motoru můžete zvýšit či snížit („Tah motoru“ – maximálně 100 m/min).

Můžeme využít obě rychlosti k rychlému dokončení mise a to takto:

o   Př.: Podle souřadnic musíme na Sever a Východ. Přirozený proud nás nese rychlostí 20 m/min na Východ. Takže nastavíme „Natočení batyskafu“ na Sever a zvýšíme rychlost řekněme na 30 m/min. Takto jsme zajistily, že plujeme jak k Severu, tak i k Východu zároveň (k Východu nás unáší proud a k Severu plujeme díky motoru)

Na co nesmíte zapomenout:

Již od prvního pohybu se společně s přibližováním k cíli i potápíte díky zátěži na vaší ponorce. Na začátku máte „Rychlost ponoření300 m/min. To je ovšem mnoho, pokud vaše souřadnice jsou daleko (pokud X a Y = cca 200 a více). Hned ze začátku byste měli odhodit alespoň 100 kg závaží (2x50 kg). To způsobí, že zpomalíte „Rychlost ponoření“ na 200 m/min (1 kg váhy = 1 m/min ponoření). To ovšem závisí na „Hloubce oceánu“, pokud je nízká (okolo 4000 m), tak bych doporučoval snížit závaží o 150 - 200 kg. Za žádných okolností nesmíte dopadnout na dno oceánu, pokud nejste přesně nad cílem (nad danými souřadnicemi)!!!

Cíl: Takže pokud úspěšně plujete k cíli, můžu vám říct dobrou zprávu: Nemusíte ho trefit úplně přesně na X = 0 a Y = 0! Tolerance je od -30 do 30 X i Y (takže můžete doplout na souřadnice např.: X = 12 a Y = -20). Říkejme tomu TOLERANTNÍ ZÓNA.

Zakotvení:

Pokud doplujete do tolerantní zóny, musíte zastavit. Asi si myslíte, že to uděláte tak, že prostě snížíte rychlost motoru na 0. Opak je však pravdou. Musíte vyrovnat rychlost motoru s rychlostí proudu, tak aby v1 = v2. A to není vše, musíte změnit směr batyskafu tak, aby byl opakem směru proudu.

-          Př.: Dopluli jste na místo (při doplouvání jste snížili rychlost motoru tak, aby byl zhruba stejný s rychlostí proudu). Řekněme, že směr proudu je na SEVER a rychlost proudu je 20 m/min. Rychlost motoru máte na 30 m/min a směr na VÝCHOD. Musíte tudíž změnit směr pohybu na JIH (opak směru proudu = SEVER) a snížit tah motoru na 20 m/min, aby obě rychlosti byly vyrovnané. Tímto dosáhnete nulového pohybu batyskafu, jelikož se obě rychlosti vyruší, díky tomu, že každá působí opačným směrem. Je to prostě o fyzice.

 Dokončení mise:

Jakmile jste zakotveni, musíte zapnout světla. Díky tomu uvidíte předmět, který musíte vytáhnout jeřábem. Ještě musíte samozřejmě počkat, než se ponoříte do správné hloubky = "Hloubka výskytu cíle". To uděláte tak, že pořád budete klikat na "Nedělat nic". Poté vyzdvihněte cílový objekt. Dostat se dolů bylo složitě, zatímco nahoru to bude hračka, jako ve filmu Jádro. Začněte odhazovat veškeré závaží po 50 kg. Batyskaf se začne po chvíli zvedat ze dna oceánu, ale to neznamená, že můžete s odhazováním závaží přestat. Odhazujte směle dál, prostě úplně vše! Je tu pořád totiž reálná šance na setkání s mírumilovnou příšerou. :-) Čím méně závaží, tím větší rychlost vzestupu. Pokud vás během výstupu na hladinu nedostane příšera, tak blahopřeji, přežily jste a zvítězily v této skvělé misi!

Dodatek – mírumilovná příšera:

Pokud vás napadne během plavby k cíli, je to zlé. Máte menší šanci, že přežijete. Pokud vás napadne až během vyzvedávání tělesa ze dna oceánu, či plavbě na hladinu, máte reálnou šanci, že přežijete. Vždy je lepší mít zapnutá světla, pokud na vás útočí. Bojí se jich! Bohužel, střetnutí s příšerou je zcela náhodné, takže se jí nevyhnete.

 

© Hanzmeister, www.sr2.estranky.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dokonalý návod!!

(CharlesBass, 2. 10. 2011 13:22)

Já tuhle hru několikrát hrál, kreslil jsem si taky osy a všecko zapisoval. Ale nikdy nedokončil - sežrala mě většinou ta příšera :D Pak taky, jestli se mi to neplete, jsem při vynořování ztrácel procenta nevím proč, přisuzoval jsem to příliš rychlému vynořování..